Wat krijgt u vergoed?

dentalis-balie

Voor een volledige prothese of kunstgebit ontvangt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. Dit geldt ook voor een kunstgebit op implantaten, het klikgebit. Beide protheses kennen een procentuele eigen bijdrage. Deze bijdrage betaalt u extra naast het jaarlijkse eigen risico van € 385,-. Indien u exact wilt weten welke kosten voor uw rekening komen, adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw eigen zorgverzekeraar. Wij verstrekken u graag een begroting van de kosten, zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

U heeft een basis zorgverzekering en u komt voor vergoeding in aanmerking:

Deze verzekering kent een eigen risico per jaar per persoon van € 385,- . Indien u jaarlijks geneeskundige hulp nodig heeft, kan het zijn dat u dit eigen risico al heeft opgemaakt. Denk hierbij aan medicijnen, ziekenhuishulp, fysiotherapie etc.. Als u in het zelfde jaar nog een gebitsprothese wenst aan te schaffen dan hoeft u geen eigen risico meer te betalen. Andersom geldt als u in het begin van een kalenderjaar een volledige gebitsprothese aanschaft, dan is het eigen risico vol en hoeft u geen eigen risico meer voor de overige geneeskundige hulp te betalen.

Echter naast het eigen risico kent een gebitsprothese een eigen bijdrage van 25%. Dit komt in de regel overeen met een bedrag van ongeveer € 180,- per kaakgedeelte; dus € 180,- voor een onder- en € 180,- voor een bovenprothese.

Indien u ook nog aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat u uit deze aanvullende verzekering nog een extra vergoeding krijgt voor de eigen bijdrage. Mocht u nog een aanvullende tandartsverzekering hebben dan adviseren wij u bij uw zorgverzekeraar na te vragen of u deze nog nodig heeft. Wellicht betaalt u teveel  premie.

Voor gebitsprotheses op implantaten gelden weer andere eigen bijdragen. De eigen bijdragen in deze situatie zijn voor een onderkaak 10% en voor een bovenkaak 8%. Bij gelijktijdige plaatsing van zowel een onder- als bovenprothese op implantaten geldt een eigen bijdrage van 17%. Het kan zijn dat er voor deze protheses een machtiging aangevraagd dient te worden. Dit is afhankelijk van het contract van de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar geeft hierop al dan niet een goedkeuring voor af. 

Tip: Uw zorgverzekeraar vergoedt een nieuwe gebitsprothese een maal per 5 jaar. Dus blijf niet te lang lopen met een slecht zittende gebitsprothese!

U heeft een basis zorgverzekering en u komt niet voor vergoeding in aanmerking:

Indien u geen machtiging krijgt van de zorgverzekeraar komen de kosten voor een gebitsprothese volledig voor eigen rekening. Een losse onder - of bovenprothese kost indicatief € 600,-. Een volledige gebitsprothese kost indicatief € 1200,-.

De prijs voor gebitsprotheses op implantaten, welke na een aanvraag machtiging niet door een verzekeraar wordt goedgekeurd, is afhankelijk van het aantal implantaten en de constructie ervan. 

Tip: Vraag altijd een begroting bij uw tandarts of tandprothetist en laat deze checken bij uw zorgverzekeraar. Zo weet u altijd welke eigen bijdrage u zelf dient te betalen.

Tot slot:

Voor reparatie of het opvullen ( rebasen) van een gebitsprothese betaalt u een eigen bijdrage van 10%.