Klachtenprocedure

Bent u niet tevreden?

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u.

Mocht het toch voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem heeft of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen er op dat we gezamenlijk een oplossing vinden.

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing door de tandprotheticus? Leg uw klacht schriftelijk neer bij de klachtencommissie van onze brancheverenging ONT. Dit kunt u zowel middels de e-mail of op briefpapier. Via het icoon van het ONT, hiernaast op onze site, kunt u rechtstreeks doorlinken naar het ONT en uw klacht aan hun voorleggen. Binnen enkele weken zullen zij de klacht behandelen en met u in overleg gaan voor een oplossing. Zij zullen de gemaakte afspraken schriftelijk vastleggen.