Wat krijgt u vergoed in 2017?

Ook in 2017 wordt een volledige prothese of kunstgebit deels vergoed door de basisverzekering. Voor een kunstgebit op implantaten, het klikgebit, zijn weer andere regels. De vaste eigen bijdragen van 2016 zijn in 2017 gewijzigd in procentuele eigen bijdragen. Het is er niet eenvoudiger op geworden. De beroepsverenigingen van tandprothetici en tandartsen willen samen met de zorgverzekeraars een duidelijke en eenvoudige regeling. Laat uw stem horen en klik op deze link! 

U heeft een basis zorgverzekering en u komt voor vergoeding in aanmerking:

Deze verzekering kent een eigen risico per jaar per persoon van € 385,- (2017). Indien u jaarlijks geneeskundige hulp nodig heeft, kan het zijn dat u dit eigen risico al heeft opgemaakt. Denk hierbij aan medicijnen, ziekenhuishulp, fysiotherapie etc.). Als u in het zelfde jaar nog een gebitsprothese wenst aan te schaffen dan hoeft u geen eigen risico meer te betalen. Andersom geldt als u in het begin van een kalenderjaar een volledige gebitsprothese aanschaft, dan is het eigen risico vol en hoeft u geen eigen risico meer voor de overige geneeskundige hulp te betalen.

Echter naast het eigen risico kent een gebitsprothese een eigen bijdrage van 25%. Dit komt in de regel overeen met een bedrag van ongeveer € 145,- per kaakgedeelte; dus € 145,- voor een onder- en € 145,- voor een bovenprothese.

Indien u ook nog aanvullend verzekerd bent kan het zijn dat u uit deze aanvullende verzekering nog een extra vergoeding krijgt voor de eigen bijdrage.

Voor implantaten gelden weer andere eigen bijdragen. Tevens dient er voor implantaten een machtiging te worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar en dient door de verzekeraar hierop een goedkeuring afgegeven te worden. De eigen bijdragen in deze situatie zijn voor een onderkaak 10% en voor een bovenkaak 8%. Bij gelijktijdige plaatsing van zowel een onder- als bovenprothese bij implantaten geldt een eigen bijdrage van 17%.

Tip: Uw zorgverzekeraar vergoedt een nieuwe gebitsprothese een maal per 5 jaar. Dus blijf niet te lang lopen met een slecht zittende gebitsprothese!

U heeft een basis zorgverzekering en u komt niet voor vergoeding in aanmerking:

Indien u geen machtiging krijgt van de zorgverzekeraar komen de kosten volledig voor eigen rekening. Een losse onder - of bovenprothese kost indicatief € 595,-. Een volledige gebitsprothese kost indicatief € 1189,-.

Voor implantaten welke na een aanvraag machtiging niet door een verzekeraar worden goedgekeurd kunnen wij geen indicatie afgeven.

Tip: Vraag altijd een begroting bij uw tandarts of tandprothetist.

Tot slot:

Voor reparatie van een gebitsprothese betaalt u in 2017 een eigen bijdrage van 10%.